Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Thư viện huyện Long Điền (trước đây là Tổ Thư viện trực thuộc Phòng Văn hóa- Thông tin và thể thao huyện) được thành lập ngày 17 tháng 3 năm 2010 theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, là đơn vị sự nghiệp văn hóa công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và Sở quản lý chuyên ngành. Bộ máy tổ chức với biên chế 07 người, gồm Giám đốc, kế toán, văn thư, bộ phận nghiệp vụ, bộ phận phục vụ bạn đọc. Có chức năng xây dựng và tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu thư viện để phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Thư viện huyện với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện, phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện, tổ chức các hình thức phục vụ, xây dựng vốn tài liệu phù hợp với trình độ và nhu cầu của nhân dân, tổ chức các hoạt động thông tin - tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc, tổ chức các dịch vụ thông tin - thư viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới, hướng dẫn nghiệp vụ các thư viện, phòng đọc sách trên địa bàn, từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện…

          Với chức năng, nhiệm vụ như trên, đến nay toàn huyện hiện có 34 thư viện, trong đó gồm 01 thư viện huyện, 24 thư viện trường học, 07 thư viện xã - thị trấn, 02 thư viện cơ quan, tổng số sách là183.974 bản, năm 2010 phục vụ 453.135 lượt bạn đọc, 501.961 lượt bản sách cácloại. Hàng năm, thư viện huyện và các xã - thị trấn bổ sung hơn 7000 bản sách cácloại, thực hiện luân chuyển sách 38 lần, thư viện huyện thường xuyên phối hợp thư viện tỉnh phục vụ sách lưu động, luân chuyển sách, tổ chức trưng bày giới thiệu sách, báo phục vụ các đợt lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do thư viện tỉnh, thư viện quốc gia tổchức.

         Nét nổi bật là xây dựng và quản lý tốt vốn tài liệu, bổ sung sách mới, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu đọc sách, báo trong các tầng lớp nhân dân, hàng năm tổ chức tốt hội thi kể chuyện sách từ cấp xã - thị trấn đến huyện và tham dự tỉnh, tổ chức trưng bày và giới thiệu sách, báo, luân chuyển thường xuyên cho thư viện cơ sở, từng bước nâng cao mức hưởng thụ và phát triển phong trào đọc sách, báo, văn hóa đọc trong nhân dân, hỗ trợ và hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời cho thư viện cơ sở, tham gia các lớp tập huấn và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác nghiệp vụ phân loại và xử lý sách, tham mưu tốt cho lãnh đạo ngành và cấp trên quan tâm về tổ chức nhân sự, kinh phí hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để mạng lưới thư viện địa phương ngày càng phát triển phục vụ tốt nhân dân.

         Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện tỉnh; Thư viện huyện Long Điền  được đầu tư sửa chữa xây dựng lại tại địa điểm cũ ( số 258 đường Võ Thị Sáu (A1), khu phố Long Tân, Thị trấn Long Điền, thiết kế 01 trệt,01 lầu gồm các phòng chức năng, với tổng diện tích xây dựng là 582,34m2, kinh phí dự toán hơn 2.583.500.000 đồng. Khởi công xây dựng vào tháng 01/2011 và hoàn thành trong tháng 10/2011, khi công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo sự khang trang, thoáng mát, tiện ích để phục vụ cho bạn đọc khi đến sử dụng vốn tài liệu tại Thư viện huyện ./.